Dane kontaktowe

 

 

AVANTI Spółka Jawna

33-100 Tarnów

ul. Kochanowskiego 37

(wjazd od ulicy Konopnickiej)

 

 NIP: 993-055-72-27

 

kom. 504 211 724

tel. : +48 14 626 20 80

fax. : +48 14 628 44 42

 

e-mail: sklep@masaceramiczna.pl

AVANTI - Tomasz Dzieński, Waldemar Jarmuła, Agnieszka Jarmuła spółka jawna

ul. Kochanowskiego 37, 33-100 Tarnów,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego pod nr KRS 0000306076, NIP: 993-055-72-27, REGON, 120696968

Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i może zwrócić się o interwencję do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,http://www.krakow.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”.

 

 

Wyślij wiadomość

 

Wyślij wiadomość do sklepu